V roce 2022 má být ukončena rekultivace bývalého lomu Koprovka. Cílem projektu je vytvořit předpoklady pro zajištění následné péče o toto území. Bez ní by veškeré vynaložené úsilí i nemalé finanční prostředky vložené do rekultivace brzy pozbyly smyslu, neboť rekultivovaná plocha je ohrožena expanzí akátů. Základem je přitáhnout k lokalitě pozornost, neboť prostor lomu byl po dlouhé období pro veřejnost nepřístupný. Pokud se nám podaří v místních obyvatelích probudit zájem o lokalitu, snahu o její poznání a smysluplné využívání, bude výrazně vyšší pravděpodobnost dlouhodobého udržení nezbytné péče o místo.

Předkládaný projekt Stezky Moravské droby má tedy místním napomoci toto místo objevit a přijmout ho jako součást přírodního a historického dědictví jejich domova. Větší propagace lokality povede k uvědomění si významu této lokality, který je vyšší, než se jim v tuto chvíli zdá. Věříme, že se nakonec povede utvořit dostatečně početnou skupinu lidí, kteří budou chtít o Koprovku pečovat a že ostatní obyvatelé Olšan budou tuto jejich činnost považovat za přínosnou a hodnou ocenění. Důležité je také propojení různých zájmových skupin i jednotlivců s vedením obce za účelem spolupráce a sestavování jednotné koncepce rozvoje prostoru. Realizací předkládaného projektu přitáhneme k území pozornost nejen místních, ale také turistů a výletníků z širšího okolí. Pro tuto skupinu využíváme především lákavé vyhlídky na sníženinu Vyškovské brány a Vnějších Západních Karpat.

 

Trasa Stezky moravské droby schválena!

Ve středu 21. září 2022 schválila Komise značení Jihomoravské oblasti Klubu českých turistů návrh značených cest, které zpřístupní staré lomy v okolí Olšan. Vyznačení bude provedeno v termínu říjen 2022 až květen 2023. Nyní představíme pouze severní část trasy Stezky moravské droby, neboť lom Koprovka je až do ukončení rekultivačních prací přístupný výhradně po předchozí domluvě. Protože stezka zatím není v terénu vyznačena, připojujeme její mapku a popis:

Read more
30Sep

Výprava do lomu

Ve čtvrtek 11. srpna 2022 navštívily Koprovku děti z komunitní organizace Olše

Read more
21Sep

Odevzdáním závěrečné zprávy náš projekt nekončí

V úterý 14. září 2022 jsme odevzdali závěrečnou zprávu, ale náš komunitní projekt tím nekončí. Je to však vhodný okamžik k ohlédnutí za doposud vykonanou prací.

Read more
19Sep